Rękojmia na mieszkanie.

Rękojmia na mieszkanie z rynku wtórnego.

Rękojmia jako odpowiedzialność sprzedającego, zarówno za wady fizyczne, jak i prawne sprzedawanego towaru uregulowana jest w art. 556 Kodeksu Cywilnego. Dochodzenie roszczeń przez nabywcę możliwe jest przez okres 5 lat od momentu przekazania nieruchomości.

W związku z tym, że transakcje na rynku wtórnym odbywają się najczęściej pomiędzy osobami prywatnymi, art. 558 KC przewiduje możliwość rozszerzenia, ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Zabezpieczenie kupującego nieruchomość z rynku wtórnego jest więc nieco mniejsze, niż w przypadku rynku pierwotnego.

Roszczeń z tytułu rękojmi nie wyklucza zawarcie w umowie klauzuli o treści, np. „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń”.

W interesie sprzedającego powinno być przekazywanie rzetelnych informacji na temat nieruchomości.

Do wad fizycznych należą np. wilgoć, która została zamalowana, nieszczelności dachu bądź instalacji czy niezgodności dot. powierzchni użytkowej. Wady prawne odnoszą się do praw własności, są to np. ograniczenia ciążące na nieruchomości i ograniczające jej rozporządzanie bądź użytkowanie czy też na rzecz osoby trzeciej.

Rękojmia za wady nieruchomości nie może być zastosowana, jeśli w momencie zakupu owe wady były znane nabywcy.

Nabywca nieruchomości w której zostały stwierdzone wady może żądać przede wszystkim ich usunięcia na koszt sprzedawcy. Oprócz tego – domagać się obniżenia ceny zakupionej nieruchomości, a wyjątkowych sytuacjach nawet zwrotu pieniędzy. Kupujący musi udowodnić, że wady istniały przed transakcją zakupu lub też przed przekazaniem nieruchomości.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Nieruchomości Trójmiasto z siedzibą przy Grunwaldzka 42A/3, 83-000 Pruszcz Gdański (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@manufaktura-trojmiasto.pl… czytaj więcej