Mieszkanie własnościowe, a mieszkanie spółdzielcze właśnościowe.

Przejdź do listy wpisów

Mieszkanie własnościowe czy spółdzielcze własnościowe?

Podczas zakupu mieszkania - oprócz aspektów technicznych, niewątpliwie ważne są również kwestie prawne, które mogą wydawać się skomplikowane.

Najpopularniejsze terminy, funkcjonujące na polskim rynku to mieszkanie własnościowe oraz spółdzielcze - własnościowe.

Źródłem informacji o formie własności jest przede wszystkim podstawa nabycia w formie aktu notarialnego oraz księga wieczysta, jeśli takowa istnieje. Rzeczywiste prawa związane z nieruchomością ujawnione są w dziale I-Sp księgi wieczystej.

W takim razie czym różnią się te formy własności?

Własnościowe:
Właścicielowi mieszkania własnościowego przysługuje tzw. prawo własności odrębnego lokalu oraz udział we współwłasności gruntu. Wszyscy współwłaściciele lokali w danej nieruchomości tworzą wówczas tzw. wspólnotę mieszkaniową, która sama podejmuje decyzje dot. danego budynku. Istotną kwestią jest to, że mieszkanie własnościowe ma zawsze założoną księgę wieczystą.

Spółdzielcze - własnościowe:
Z kolei właściciel mieszkania spółdzielczo - własnościowego posiada prawo do lokalu, czyli tzw. ograniczone prawo rzeczowe, uregulowane przez Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych. W praktyce oznacza to, że właścicielem budynku oraz gruntu jest spółdzielnia mieszkaniowa, a właściciel mieszkania może swobodnie rozporządzać lokalem, przy czym niektóre czynności będą wymagać zgody spółdzielni. Mieszkania spółdzielcze - własnościowe dzielą na takie, które nie mają założonej księgi wieczystej oraz te, które ją posiadają.

Dodatkowym atutem przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo - własnościowego jest fakt, iż nabycia może dokonać obcokrajowiec, bez konieczności uzyskania zezwolenia od Ministerstwa.

Różnice w opłatach eksploatacyjnych najczęściej wynikają z efektywności zarządzania przez konkretną spółdzielnię bądź w przypadku mieszkań własnościowych - wspólnotę.

Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji.

W przypadku umowy zbycia tych praw konieczne jest przygotowanie aktu notarialnego. Kupując mieszkanie z założoną księgą wieczystą należy liczyć się z dodatkowymi opłatami sądowymi za wpisy do księgi wieczystej.
_____________________
Sprzedajesz / wynajmujesz nieruchomość w Trójmieście?

Sprawdź naszą skuteczność.
696 105 233
_____________________
Manufaktura Nieruchomości - Zmieniamy stereotypy!

Powiadom mnie o nowych ofertach