Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką.

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką.Hipoteka umowna to ograniczone prawo rzeczowe ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności. Ułatwia wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem, a takżeCzytaj więcej…